Welkom

Via Persdesk.nl stellen voorlichters hun persberichten digitaal aan redacties ter beschikking.

Als u een persbericht of een uitnodiging voor een persbijeenkomst heeft ontvangen, kunt u met de code die in het bericht is opgenomen de beschikbaar gestelde informatie hier digitaal opvragen of u aanmelden voor een bijeenkomst. U kunt de code in het onderstaande veld invoeren.

Voer uw 10-cijferige perscode van het persbericht in: 

Voer uw 10-cijferige perscode van de uitnodiging in: 

Als u een opt-in verzoek heeft ontvangen, kunt u met de code die in het bericht is opgenomen uw persoonlijke voorkeur instellen. U kunt de code in het onderstaande veld invoeren.

Voer uw 10-cijferige perscode van het verzoek in: 


(c) 2024 - Vakbladen.com BV